Kompozycje muzyczne pod dany obraz, grupy wiekowe, głos artysty, przynależność społeczną.

Psychologia oddziaływania muzyki na odbiorcę, jest tutaj najważniejszym elementem budowy utworu. Studiując na przełomie lat 80 i 90 historię muzyki, bagatelizowałem ten przedmiot z uwagi na niedość ciekawy zasób informacji – przynajmniej tak wtedy sądziłem. Lepsze były powstające instrumenty elektroniczne które dawały start nowym trendom muzycznym. Po wielu latach, książki o historii muzyki, zmów trafiły do mnie na stałe do biblioteki. Również po wielu latach, zacząłem kolekcjonować instrumenty z lat ’80. Zasób wiedzy oraz umiejętna znajomość klasyfikacji instrumentów z lat ’80 wraz z ich obsługą, pozwoliły na jeszcze szersze wykorzystanie brzmień tych znajomych, czasem nawet zapomnianych.

Style muzyczne jak Heavy Metal, Jazz, Neopop, Trap, RnB, nie stanowią dla mnie problemu.

NIe jestem artystą – jestem rzemieślnikiem.